Art. 634. Hotărârile definitive

(1) Sunt hotărâri definitive:

  1. hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
  2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs;
  3. hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
  4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
  5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
  6. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) devin definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului ori recursului sau, după caz, la data pronunţării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *