Art. 638. Alte titluri executorii

(1) Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită:

  1. Încheierile şi procesele-verbale întocmite de executorii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
  2. Înscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege;
  3. titlurile executorii notariale emise în condiţiile prevăzute de lege;
  4. titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaşte putere executorie.

(2) Suspendarea executării titlurilor prevăzute la alin. (1) pct. 2 şi 4 poate fi cerută şi în cadrul acţiunii de fond având ca obiect desfiinţarea lor. Dispoziţiile art. 719 se aplică în mod corespunzător.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *