Art. 56. Capacitatea procesuală de folosinţă

(1) Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile. (2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii. (3) Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă… Read moreArt. 56. Capacitatea procesuală de folosinţă

Art. 57. Capacitatea procesuală de exerciţiu

(1) Cel care are calitatea de parte îşi poate exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel. (2) Partea care nu are exerciţiul drepturilor procedurale nu poate sta în judecată decât… Read moreArt. 57. Capacitatea procesuală de exerciţiu

Art. 58. Curatela specială

(1) În caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit… Read moreArt. 58. Curatela specială