Art. 94. Judecătoria

Judecătoriile judecă: în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege… Read moreArt. 94. Judecătoria

Art. 95. Tribunalul

Tribunalele judecă: în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe; ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă; ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate… Read moreArt. 95. Tribunalul

Art. 96. Curtea de apel

Curţile de apel judecă: în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale; ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă; ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor… Read moreArt. 96. Curtea de apel

Art. 97. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă: recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel, precum şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege; recursurile în interesul legii; cererile în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de… Read moreArt. 97. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie