Art. 183. Actele depuse la poştă, servicii specializate de curierat, unităţi militare sau locuri de deţinere

(1) Actul de procedură, depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare ori trimis prin fax sau e-mail, este socotit a… Read moreArt. 183. Actele depuse la poştă, servicii specializate de curierat, unităţi militare sau locuri de deţinere

Art. 184. Curgerea termenului. Prelungirea acestuia

(1) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel. (2) Se consideră că actul a fost comunicat părţii şi în cazul în care aceasta a primit sub semnătură copie de pe act,… Read moreArt. 184. Curgerea termenului. Prelungirea acestuia

Art. 185. Nerespectarea termenului. Sancţiuni

(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate. (2) În cazul în… Read moreArt. 185. Nerespectarea termenului. Sancţiuni