Art. 231. Notele de şedinţă. Înregistrarea şedinţei

(1) Grefierul care participă la şedinţă este obligat să ia note în legătură cu desfăşurarea procesului. Părţile pot cere citirea notelor şi, dacă este cazul, corectarea lor. (2) După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte… Read moreArt. 231. Notele de şedinţă. Înregistrarea şedinţei

Art. 232. Redactarea încheierii de şedinţă

(1) Pe baza notelor de şedinţă, iar dacă este cazul şi a înregistrărilor efectuate, grefierul redactează încheierea de şedinţă. (2) Încheierea se redactează de grefier în cel mult 3 zile de la data şedinţei de judecată.

Art. 233. Cuprinsul încheierii de şedinţă

(1) Pentru fiecare şedinţă a instanţei se întocmeşte o încheiere care va cuprinde următoarele: a) denumirea instanţei şi numărul dosarului; b) data şedinţei de judecată; c) numele, prenumele şi calitatea membrilor completului de judecată, precum şi numele şi prenumele grefierului;… Read moreArt. 233. Cuprinsul încheierii de şedinţă

Art. 234. Reguli aplicabile

(1) Dispoziţiile privitoare la deliberare, opinie separată, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la hotărârile prin care instanţa se dezînvesteşte de judecarea fondului cererii se aplică în mod corespunzător şi încheierilor. (2) În cazul în care încheierile pronunţate de instanţă… Read moreArt. 234. Reguli aplicabile

Art. 235. Încheieri preparatorii şi interlocutorii

Instanţa nu este legată de încheierile premergătoare cu caracter preparatoriu, ci numai de cele interlocutorii. Sunt încheieri interlocutorii acelea prin care, fără a se hotărî în totul asupra procesului, se soluţionează excepţii procesuale, incidente procedurale ori alte chestiuni litigioase.

Art. 237. Scopul şi conţinutul cercetării procesului

(1) În etapa de cercetare a procesului se îndeplinesc, în condiţiile legii, acte de procedură la cererea părţilor ori din oficiu, pentru pregătirea dezbaterii în fond a procesului, dacă este cazul. (2) În vederea realizării scopului prevăzut la alin. (1),… Read moreArt. 237. Scopul şi conţinutul cercetării procesului

Art. 238. Estimarea duratei cercetării procesului

(1) La primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, judecătorul, după ascultarea părţilor, va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, ţinând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluţionat într-un termen optim şi previzibil. Durata… Read moreArt. 238. Estimarea duratei cercetării procesului

Art. 239. Alegerea procedurii de administrare a probelor

Judecătorul, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, pune în vedere acestora, dacă sunt reprezentate sau asistate de avocat, că pot să convină ca probele să fie administrate de către avocaţii lor, în condiţiile art. 366-388…. Read moreArt. 239. Alegerea procedurii de administrare a probelor

Art. 241. Asigurarea celerităţii

(1) Pentru cercetarea procesului, judecătorul fixează termene scurte, chiar de la o zi la alta. Dispoziţiile art. 229 sunt aplicabile. (2) Dacă există motive temeinice, se pot acorda şi termene mai îndelungate decât cele prevăzute la alin. (1). (3) Judecătorii… Read moreArt. 241. Asigurarea celerităţii

Art. 242. Suspendarea judecăţii cauzei

(1) Când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în cursul judecăţii, potrivit legii, judecătorul poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate. Dispoziţiile art. 189 sunt… Read moreArt. 242. Suspendarea judecăţii cauzei

Art. 243. Împrejurări care pun capăt procesului

În cazul în care, în cursul cercetării procesului, reclamantul renunţă la judecarea cererii de chemare în judecată ori la dreptul pretins, intervine învoiala părţilor sau sunt admise cereri ori excepţii care pun capăt în întregime procesului, fără a mai fi… Read moreArt. 243. Împrejurări care pun capăt procesului

Art. 244. Terminarea cercetării procesului

(1) Când judecătorul se socoteşte lămurit, declară cercetarea procesului încheiată şi poate fixa un alt termen pentru dezbaterea fondului, din oficiu sau la cererea părţilor. (2) În cazul în care s-a dispus dezbaterea fondului la un alt termen, judecătorul poate… Read moreArt. 244. Terminarea cercetării procesului

Art. 245. Noţiune

Excepţia procesuală este mijlocul prin care, în condiţiile legii, partea interesată, procurorul sau instanţa invocă, fără să pună în discuţie fondul dreptului, neregularităţi procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instanţei, competenţa instanţei ori la procedura de judecată sau lipsuri… Read moreArt. 245. Noţiune

Art. 246. Excepţii absolute şi relative

(1) Excepţiile absolute sunt cele prin care se invocă încălcarea unor norme de ordine publică. (2) Excepţiile relative sunt cele prin care se invocă încălcarea unor norme care ocrotesc cu precădere interesele părţilor.

Art. 247. Invocare

(1) Excepţiile absolute pot fi invocate de parte sau de instanţă în orice stare a procesului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Ele pot fi ridicate înaintea instanţei de recurs numai dacă, pentru soluţionare, nu este necesară administrarea altor… Read moreArt. 247. Invocare

Art. 248. Procedura de soluţionare

(1) Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. (2) În cazul în… Read moreArt. 248. Procedura de soluţionare

Art. 250. Obiectul probei şi mijloacele de probă

Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea uneia dintre părţi, făcută din proprie iniţiativă sau obţinută la interogatoriu, prin expertiză, prin mijloacele materiale de probă, prin cercetarea la faţa locului sau… Read moreArt. 250. Obiectul probei şi mijloacele de probă