Art. 292. Depunerea înscrisurilor

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, fiecare parte are dreptul să depună înscrisurile de care înţelege să se folosească, în copie certificată pentru conformitate. (2) Dacă înscrisul este depus în copie, partea care l-a depus este obligată să… Read moreArt. 292. Depunerea înscrisurilor

Art. 293. Obligaţia părţii adverse de a prezenta înscrisul

(1) Când partea învederează că partea adversă deţine un înscris probatoriu, referitor la proces, instanţa poate ordona înfăţişarea lui. (2) Cererea de înfăţişare va fi admisă, dacă înscrisul este comun părţilor din proces, dacă însăşi partea adversă s-a referit în… Read moreArt. 293. Obligaţia părţii adverse de a prezenta înscrisul

Art. 294. Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului

(1) Judecătorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a înscrisului, în întregime sau în parte, când: conţinutul înscrisului se referă la chestiuni strict personale privind demnitatea sau viaţa privată a unei persoane; depunerea înscrisului ar încălca îndatorirea legală… Read moreArt. 294. Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului

Art. 295. Refuzul de a prezenta înscrisul

Dacă partea refuză să răspundă la interogatoriul ce s-a propus în dovedirea deţinerii sau existenţei înscrisului, dacă reiese din dovezile administrate că a ascuns înscrisul ori l-a distrus sau dacă, după ce s-a dovedit deţinerea înscrisului, nu se conformează ordinului… Read moreArt. 295. Refuzul de a prezenta înscrisul

Art. 296. Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat

(1) Când un înscris, necesar dezlegării procesului, se găseşte la una dintre părţi şi nu poate fi prezentat fiindcă aducerea ar fi prea costisitoare sau când înscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase, se va putea delega un judecător în prezenţa… Read moreArt. 296. Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat

Art. 297. Obligaţia terţului de a prezenta înscrisul

(1) Când se arată că un înscris necesar soluţionării procesului se află în posesia unui terţ, acesta va putea fi citat ca martor, punându-i-se în vedere să aducă înscrisul în instanţă. (2) Când deţinătorul înscrisului este o persoană juridică, reprezentanţii… Read moreArt. 297. Obligaţia terţului de a prezenta înscrisul

Art. 298. Obligaţia autorităţii sau instituţiei publice de a prezenta înscrisul

(1) Dacă înscrisul se găseşte în păstrarea unei autorităţi sau instituţii publice, instanţa va lua măsuri, la cererea uneia dintre părţi sau din oficiu, pentru aducerea lui, în termenul fixat în acest scop, punând în vedere conducătorului autorităţii sau instituţiei… Read moreArt. 298. Obligaţia autorităţii sau instituţiei publice de a prezenta înscrisul

Art. 299. Înscrisurile care nu pot fi trimise instanţei

(1) Instanţa nu va putea cere trimiterea în original a cărţilor funciare şi a planurilor, a registrelor autorităţilor sau instituţiilor publice, a testamentelor depuse la instanţe, notari publici sau avocaţi, precum şi a altor înscrisuri originale ce se găsesc în… Read moreArt. 299. Înscrisurile care nu pot fi trimise instanţei

Art. 300. Prezentarea registrelor profesioniştilor

(1) La cererea uneia dintre părţi sau chiar din oficiu, instanţa va putea ordona înfăţişarea registrelor profesioniştilor sau comunicarea lor. (2) Când înscrisurile sau registrele prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi cercetate se află în altă circumscripţie judecătorească,… Read moreArt. 300. Prezentarea registrelor profesioniştilor