Art. 301. Recunoaşterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată

(1) Acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator fie să recunoască, fie să conteste scrierea ori semnătura. Contestarea scrierii sau semnăturii poate fi făcută, la primul termen după depunerea înscrisului, sub sancţiunea decăderii. (2) Moştenitorii… Read moreArt. 301. Recunoaşterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată

Art. 302. Obligaţia de verificare a înscrisului

(1) Când una dintre persoanele menţionate la art. 301 contestă scrierea sau semnătura ori declară că nu le cunoaşte, instanţa va proceda la verificarea înscrisului prin: compararea scrierii şi semnăturii de pe înscris cu scrierea şi semnătura din alte înscrisuri… Read moreArt. 302. Obligaţia de verificare a înscrisului

Art. 303. Procedura de verificare

(1) Judecătorul, după compararea înscrisului cu scrierea sau semnătura făcută în faţa sa ori, dacă este cazul, şi cu alte înscrisuri, se poate lămuri asupra înscrisului. (2) Dacă însă, din compararea scrierilor, judecătorul nu este lămurit, va ordona ca verificarea… Read moreArt. 303. Procedura de verificare

Art. 304. Denunţarea înscrisului ca fals

(1) Dacă cel mai târziu la primul termen după prezentarea unui înscris folosit în proces una dintre părţi declară că acesta este fals prin falsificarea scrierii sau semnăturii, ea este obligată să arate motivele pe care se sprijină. (2) Dacă… Read moreArt. 304. Denunţarea înscrisului ca fals

Art. 305. Verificarea stării înscrisului denunţat ca fals

(1) Judecătorul va constata de îndată, prin proces-verbal, starea materială a înscrisului denunţat ca fals, dacă există pe el ştersături, adăugiri sau corecturi, apoi îl va semna, spre neschimbare, şi îl va încredinţa grefei, după ce va fi contrasemnat de… Read moreArt. 305. Verificarea stării înscrisului denunţat ca fals

Art. 306. Ascultarea părţilor

(1) La acelaşi termen în care înscrisul a fost denunţat ca fals sau, în cazul prevăzut la art. 304 alin. (2), la termenul următor, judecătorul întreabă partea care a produs înscrisul, dacă înţelege să se folosească de el. (2) Dacă… Read moreArt. 306. Ascultarea părţilor

Art. 307. Suspendarea procesului şi sesizarea parchetului

Dacă partea care a prezentat înscrisul stăruie să se folosească de acesta, deşi denunţarea ca fals a acestuia nu a fost retrasă, instanţa, dacă este indicat autorul falsului sau complicele acestuia, poate suspenda judecata procesului, înaintând de îndată înscrisul denunţat… Read moreArt. 307. Suspendarea procesului şi sesizarea parchetului

Art. 308. Cercetarea falsului de către instanţa civilă

În cazul în care, potrivit legii, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare ori nu poate continua, cercetarea falsului se va face de către instanţa civilă, prin orice mijloace de probă.