Art. 311. Ascultarea şi înlocuirea martorilor

(1) Când instanţa a încuviinţat dovada cu martori, ea va dispune citarea şi ascultarea acestora. (2) Înlocuirea martorilor nu se va încuviinţa decât în caz de moarte, dispariţie sau motive bine întemeiate, caz în care lista se va depune sub… Read moreArt. 311. Ascultarea şi înlocuirea martorilor

Art. 312. Ascultarea martorilor necitaţi

(1) Martorii pot fi ascultaţi chiar la termenul la care proba a fost încuviinţată. (2) La termenul fixat pentru administrarea probei, partea va putea aduce martorii încuviinţaţi chiar fără a fi citaţi. (3) Dacă partea se obligă să prezinte martorul… Read moreArt. 312. Ascultarea martorilor necitaţi

Art. 313. Refuzul martorului de a se prezenta

(1) Împotriva martorului care lipseşte la prima citare, instanţa poate emite mandat de aducere. (2) În pricinile urgente, se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar la primul termen. (3) Dacă, după emiterea mandatului de aducere, martorul nu poate fi… Read moreArt. 313. Refuzul martorului de a se prezenta

Art. 314. Imposibilitatea de prezentare

Martorul care, din cauză de boală sau altă împiedicare gravă, nu poate veni în instanţă va putea fi ascultat la locul unde se află, cu citarea părţilor.

Art. 315. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori

(1) Nu pot fi martori: rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv; soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul; cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi; persoanele puse sub interdicţie judecătorească; cei condamnaţi… Read moreArt. 315. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori

Art. 316. Ascultarea rudelor şi afinilor

În procesele privitoare la filiaţie, divorţ şi alte raporturi de familie se vor putea asculta rudele şi afinii prevăzuţi la art. 315, în afară de descendenţi.

Art. 317. Persoanele scutite de a depune mărturie

(1) Sunt scutiţi de a fi martori: slujitorii cultelor, medicii, farmaciştii, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii, moaşele şi asistenţii medicali şi orice alţi profesionişti cărora legea le impune să păstreze secretul de serviciu sau secretul profesional cu privire la… Read moreArt. 317. Persoanele scutite de a depune mărturie

Art. 318. Identificarea martorului

(1) Preşedintele, înainte de a lua declaraţia, va cere martorului să arate: a) numele, prenumele, profesia, domiciliul şi vârsta; b) dacă este rudă sau afin cu una dintre părţi şi în ce grad; c) dacă se află în serviciul uneia… Read moreArt. 318. Identificarea martorului

Art. 319. Depunerea jurământului

(1) Înainte de a fi ascultat, martorul depune următorul jurământ: „Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” (2) În timpul depunerii jurământului, martorul ţine mâna pe cruce sau… Read moreArt. 319. Depunerea jurământului

Art. 320. Scutirea de jurământ

Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei care sunt lipsiţi de discernământ în momentul audierii, fără a fi puşi sub interdicţie, pot fi ascultaţi, fără jurământ, însă instanţa le va atrage atenţia să spună adevărul şi… Read moreArt. 320. Scutirea de jurământ

Art. 321. Ascultarea martorului

(1) Fiecare martor va fi ascultat separat, cei neascultaţi încă neputând fi de faţă. (2) Ordinea ascultării martorilor va fi fixată de preşedinte, ţinând seama şi de cererea părţilor. (3) Martorul va răspunde mai întâi la întrebările puse de preşedinte,… Read moreArt. 321. Ascultarea martorului

Art. 322. Reascultarea şi confruntarea martorilor

(1) Martorii pot fi din nou întrebaţi, dacă instanţa găseşte de cuviinţă. (2) Martorii ale căror declaraţii nu se potrivesc pot fi confruntaţi. (3) Abrogat prin L. nr. 310/2018

Art. 323. Consemnarea declaraţiei martorului

(1) Mărturia se va scrie de grefier, care va consemna întocmai şi literal declaraţia martorului, şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător, grefier şi martor, după ce acesta a luat cunoştinţă de cuprins. Dacă… Read moreArt. 323. Consemnarea declaraţiei martorului

Art. 324. Aprecierea probei cu martori

În aprecierea declaraţiilor martorilor, instanţa va ţine seama de sinceritatea acestora şi de împrejurările în care au luat cunoştinţă de faptele ce fac obiectul declaraţiei respective.

Art. 325. Bănuiala de mărturie mincinoasă

Dacă, din cercetare, reies bănuieli de mărturie mincinoasă sau de mituire a martorului, instanţa va încheia un proces-verbal şi va sesiza organul de urmărire penală competent.

Art. 326. Drepturi băneşti ale martorului

(1) Martorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă dacă este din altă localitate, precum şi dreptul la despăgubiri pentru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi obţinut dacă şi-ar fi exercitat profesia pe durata lipsei de la… Read moreArt. 326. Drepturi băneşti ale martorului