Art. 345. Încuviinţarea cercetării la faţa locului

(1) Cercetarea la faţa locului se poate face, la cerere sau din oficiu, când instanţa apreciază că ea este necesară pentru lămurirea procesului. (2) Încheierea prin care se admite cercetarea va determina împrejurările de fapt ce urmează să fie lămurite… Read moreArt. 345. Încuviinţarea cercetării la faţa locului

Art. 346. Efectuarea cercetării la faţa locului

(1) Cercetarea la faţa locului se face, cu citarea părţilor, de către judecătorul delegat sau de către întregul complet de judecată. Prezenţa procurorului este obligatorie când participarea acestuia la judecată este cerută de lege. (2) Instanţa poate, de asemenea, încuviinţa… Read moreArt. 346. Efectuarea cercetării la faţa locului

Art. 347. Consemnarea rezultatului cercetării

(1) Despre cele constatate şi măsurile luate la faţa locului, instanţa va întocmi un proces-verbal, în care se vor consemna şi susţinerile ori obiecţiunile părţilor, care va fi semnat de către cei prezenţi. (2) Desenele, planurile, schiţele sau fotografiile făcute… Read moreArt. 347. Consemnarea rezultatului cercetării