Art. 351. Încuviinţarea interogatoriului

Instanţa poate încuviinţa, la cerere sau din oficiu, chemarea la interogatoriu a oricăreia dintre părţi, cu privire la fapte personale, care sunt de natură să ducă la soluţionarea procesului.

Art. 352. Luarea interogatoriului persoanelor fizice

(1) Cel chemat în persoană va fi întrebat de către preşedinte asupra fiecărui fapt în parte. (2) Cu încuviinţarea preşedintelui, fiecare dintre judecători, procurorul, când participă la judecată, precum şi partea adversă pot pune direct întrebări celui chemat la interogatoriu…. Read moreArt. 352. Luarea interogatoriului persoanelor fizice

Art. 353. Luarea interogatoriului reprezentantului legal

Reprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau cel care asistă persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate fi chemat personal la interogatoriu numai în legătură cu actele încheiate şi faptele săvârşite în această calitate.

Art. 354. Consemnarea răspunsurilor la interogatoriu

(1) Răspunsurile la interogatoriu vor fi trecute pe aceeaşi foaie cu întrebările. Interogatoriul va fi semnat pe fiecare pagină de preşedinte, grefier, de cel care l-a propus, precum şi de partea care a răspuns după ce a luat cunoştinţă de… Read moreArt. 354. Consemnarea răspunsurilor la interogatoriu

Art. 355. Luarea interogatoriului persoanelor juridice

(1) Statul şi celelalte persoane juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica în prealabil, în condiţiile prevăzute la art. 194 lit. e). (2) Se exceptează… Read moreArt. 355. Luarea interogatoriului persoanelor juridice

Art. 356. Luarea interogatoriului părţii aflate în străinătate

(1) Dacă prin tratate sau convenţii internaţionale la care România este parte ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel, partea care se află în străinătate şi este reprezentată în proces printr-un mandatar va putea fi interogată prin acesta…. Read moreArt. 356. Luarea interogatoriului părţii aflate în străinătate

Art. 357. Luarea interogatoriului prin judecător delegat sau comisie rogatorie

(1) Instanţa poate încuviinţa luarea interogatoriului la locuinţa celui chemat la interogatoriu, printr-un judecător delegat, dacă partea, din motive temeinice, este împiedicată de a veni în faţa instanţei. În acest caz, răspunsurile la întrebări se vor consemna în prezenţa părţii… Read moreArt. 357. Luarea interogatoriului prin judecător delegat sau comisie rogatorie

Art. 358. Neprezentarea la interogatoriu şi refuzul de a răspunde

Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină ori numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriul. În acest din… Read moreArt. 358. Neprezentarea la interogatoriu şi refuzul de a răspunde