Art. 359. Condiţii de admisibilitate

(1) Oricine are interes să constate de urgenţă mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor bunuri, mobile sau imobile ori să obţină recunoaşterea unui înscris, a unui fapt sau a unui drept, dacă este pericol ca proba să dispară… Read moreArt. 359. Condiţii de admisibilitate

Art. 360. Soluţionarea cererii

(1) Cererea se va îndrepta, înainte de judecată, la judecătoria în circumscripţia căreia se află martorul sau obiectul constatării, iar în timpul judecăţii, la instanţa care judecă procesul în prima instanţă. (2) Partea va arăta în cerere probele a căror… Read moreArt. 360. Soluţionarea cererii

Art. 361. Regimul căilor de atac

(1) Încheierea de admitere a cererii de asigurare este executorie şi nu este supusă niciunei căi de atac. (2) Încheierea de respingere poate fi atacată separat numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a dat… Read moreArt. 361. Regimul căilor de atac

Art. 362. Administrarea probelor asigurate

(1) Administrarea probei ce trebuie asigurată va putea fi făcută de îndată sau la termenul ce se va fixa în acest scop. (2) Administrarea probelor asigurate se constată printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac.

Art. 363. Puterea doveditoare

(1) Probele asigurate în condiţiile prevăzute la art. 362 vor fi cercetate de instanţă, la judecarea procesului, sub raportul admisibilităţii şi concludenţei lor. În cazul în care găseşte necesar, instanţa va proceda, dacă este cu putinţă, la o nouă administrare… Read moreArt. 363. Puterea doveditoare

Art. 364. Constatarea de urgenţă a unei stări de fapt

(1) La cererea oricărei persoane care are interesul să constate de urgenţă o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor, executorul judecătoresc în circumscripţia căruia urmează să se facă constatarea… Read moreArt. 364. Constatarea de urgenţă a unei stări de fapt

Art. 365. Dispoziţii speciale

În caz de pericol în întârziere, asigurarea dovezii şi constatarea unei stări de fapt se vor putea face şi în zilele nelucrătoare şi chiar în afara orelor legale, însă numai cu încuviinţarea expresă a instanţei.