Art. 411. Suspendarea voluntară

(1) Judecătorul va suspenda judecata: când amândouă părţile o cer; când niciuna dintre părţi, legal citate, nu se înfăţişează la strigarea cauzei. Cu toate acestea, cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul a cerut în scris judecarea în lipsă. (2)… Read moreArt. 411. Suspendarea voluntară

Art. 412. Suspendarea de drept

(1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: prin decesul uneia dintre părţi, până la introducerea în cauză a moştenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora; prin interdicţia judecătorească sau punerea sub… Read moreArt. 412. Suspendarea de drept

Art. 413. Suspendarea facultativă

(1) Instanţa poate suspenda judecata: când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi; 11. când, într-o cauză similară, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost sesizată… Read moreArt. 413. Suspendarea facultativă

Art. 414. Hotărârea de suspendare

(1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, hotărârea este definitivă. (2)… Read moreArt. 414. Hotărârea de suspendare

Art. 415. Reluarea judecării procesului

Judecata cauzei suspendate se reia: prin cererea de redeschidere făcută de una dintre părţi, când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor; prin cererea de redeschidere a procesului, făcută cu arătarea moştenitorilor, tutorelui sau curatorului, a… Read moreArt. 415. Reluarea judecării procesului