Art. 448. Executarea provizorie de drept

(1) Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect: stabilirea modului de exercitare a autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei minorului, precum şi modul de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul; plata salariilor sau a… Read moreArt. 448. Executarea provizorie de drept

Art. 449. Executarea provizorie judecătorească

(1) Instanţa poate încuviinţa executarea provizorie a hotărârilor privitoare la bunuri ori de câte ori va considera că măsura este necesară în raport cu temeinicia vădită a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorului, precum şi atunci când ar… Read moreArt. 449. Executarea provizorie judecătorească

Art. 450. Suspendarea executării provizorii

(1) Suspendarea executării provizorii va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel. (2) Cererea se va depune la prima instanţă sau, după caz, la instanţa de apel. În această din urmă… Read moreArt. 450. Suspendarea executării provizorii