Art. 503. Obiectul şi motivele contestaţiei în anulare

(1) Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata. (2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate… Read moreArt. 503. Obiectul şi motivele contestaţiei în anulare

Art. 504. Condiţii de admisibilitate

(1) Contestaţia în anulare este inadmisibilă dacă motivul prevăzut la art. 503 alin. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului. (2) Cu toate acestea, contestaţia poate fi primită în cazul în care motivul a fost invocat prin… Read moreArt. 504. Condiţii de admisibilitate

Art. 506. Termen de exercitare

(1) Contestaţia în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă. (2) Contestaţia se motivează în termenul de 15… Read moreArt. 506. Termen de exercitare

Art. 508. Procedura de judecată

(1) Contestaţia în anulare se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată. (2) Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată. Contestatorul… Read moreArt. 508. Procedura de judecată

Art. 509. Obiectul şi motivele revizuirii

1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;… Read moreArt. 509. Obiectul şi motivele revizuirii

Art. 510. Instanţa competentă

(1) Cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere. (2) În cazul dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8, cererea de revizuire se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă… Read moreArt. 510. Instanţa competentă

Art. 511. Termen de exercitare

(1) Termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti: în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 1, de la comunicarea hotărârii; în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 2, de la cel din… Read moreArt. 511. Termen de exercitare

Art. 513. Procedura de judecată

(1) Cererea de revizuire se soluţionează potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată. (2) Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată. Revizuentul va lua cunoştinţă de conţinutul… Read moreArt. 513. Procedura de judecată