Art. 509. Obiectul şi motivele revizuirii

1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;… Read moreArt. 509. Obiectul şi motivele revizuirii

Art. 510. Instanţa competentă

(1) Cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere. (2) În cazul dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8, cererea de revizuire se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă… Read moreArt. 510. Instanţa competentă

Art. 511. Termen de exercitare

(1) Termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti: în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 1, de la comunicarea hotărârii; în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 2, de la cel din… Read moreArt. 511. Termen de exercitare

Art. 513. Procedura de judecată

(1) Cererea de revizuire se soluţionează potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată. (2) Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată. Revizuentul va lua cunoştinţă de conţinutul… Read moreArt. 513. Procedura de judecată