Art. 522. Subiectele contestaţiei şi motivele ei

(1) Oricare dintre părţi, precum şi procurorul care participă la judecată pot face contestaţie prin care, invocând încălcarea dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situaţie să fie înlăturată. (2)… Read moreArt. 522. Subiectele contestaţiei şi motivele ei

Art. 524. Forma contestaţiei. Procedura înaintea instanţei care judecă procesul

(1) Contestaţia se formulează în scris şi se depune la instanţa învestită cu soluţionarea procesului în legătură cu care se invocă tergiversarea judecăţii. Contestaţia se poate face şi verbal în şedinţă, caz în care va fi consemnată, împreună cu motivele… Read moreArt. 524. Forma contestaţiei. Procedura înaintea instanţei care judecă procesul

Art. 525. Procedura de soluţionare a plângerii

(1) Instanţa va soluţiona plângerea în termen de 10 zile de la primirea dosarului, în complet format din 3 judecători. Judecata se face fără citarea părţilor, printr-o hotărâre care nu este supusă niciunei căi de atac, ce trebuie motivată în… Read moreArt. 525. Procedura de soluţionare a plângerii

Art. 526. Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă

(1) Atunci când contestaţia sau plângerea a fost făcută cu rea-credinţă, autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru repararea… Read moreArt. 526. Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă