Art. 527. Domeniu de aplicare

Cererile pentru soluţionarea cărora este nevoie de intervenţia instanţei, fără însă a se urmări stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, precum sunt cele privitoare la darea autorizaţiilor judecătoreşti sau la luarea unor măsuri legale de supraveghere, ocrotire… Read moreArt. 527. Domeniu de aplicare

Art. 534. Calea de atac

(1) Încheierea prin care se încuviinţează cererea este executorie. (2) Încheierea prin care se soluţionează cererea este supusă numai apelului, cu excepţia celei pronunţate de un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care este definitivă. (3) Termenul de… Read moreArt. 534. Calea de atac

Art. 536. Reguli aplicabile

(1) Dispoziţiile art. 527-535 referitoare la procedura necontencioasă se completează cu dispoziţiile de procedură contencioasă, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu natura necontencioasă a cererii. (2) Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură… Read moreArt. 536. Reguli aplicabile

Art. 537. Măsuri luate de preşedintele instanţei

(1) Procedura necontencioasă se aplică şi în cazurile în care legea dă în competenţa preşedintelui instanţei luarea unor măsuri cu caracter necontencios. (2) În aceste cazuri, preşedintele trebuie să pronunţe încheierea în termen de cel mult 5 zile de la… Read moreArt. 537. Măsuri luate de preşedintele instanţei

Art. 538. Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri

(1) La cerere, grefa instanţei va elibera copii de pe încheierea de şedinţă, de pe hotărâre sau dispozitiv sau de pe celelalte înscrisuri aflate la dosar. (2) Copiile de pe încheierile de şedinţă, de pe hotărâre sau de pe dispozitiv… Read moreArt. 538. Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri

Art. 539. Încheieri pentru eliberarea unor bunuri

(1) Cererea de eliberare privind sumele de bani sau alte valori ori titluri, consemnate, precum şi orice alte bunuri, păstrate la instanţă ori aflate în depozitul altuia, după caz, în legătură cu un proces, se introduce de persoana îndreptăţită la… Read moreArt. 539. Încheieri pentru eliberarea unor bunuri

Art. 540. Inventarierea bunurilor minorului

(1) În vederea inventarierii bunurilor minorului pus sub tutelă, instanţa de tutelă desemnează de îndată un delegat şi dispune citarea tutorelui şi a membrilor consiliului de familie, precum şi a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani. (2) Inventarul… Read moreArt. 540. Inventarierea bunurilor minorului