Art. 527. Domeniu de aplicare

Cererile pentru soluţionarea cărora este nevoie de intervenţia instanţei, fără însă a se urmări stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, precum sunt cele privitoare la darea autorizaţiilor judecătoreşti sau la luarea unor măsuri legale de supraveghere, ocrotire… Read moreArt. 527. Domeniu de aplicare

Art. 534. Calea de atac

(1) Încheierea prin care se încuviinţează cererea este executorie. (2) Încheierea prin care se soluţionează cererea este supusă numai apelului, cu excepţia celei pronunţate de un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care este definitivă. (3) Termenul de… Read moreArt. 534. Calea de atac

Art. 536. Reguli aplicabile

(1) Dispoziţiile art. 527-535 referitoare la procedura necontencioasă se completează cu dispoziţiile de procedură contencioasă, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu natura necontencioasă a cererii. (2) Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură… Read moreArt. 536. Reguli aplicabile

Art. 537. Măsuri luate de preşedintele instanţei

(1) Procedura necontencioasă se aplică şi în cazurile în care legea dă în competenţa preşedintelui instanţei luarea unor măsuri cu caracter necontencios. (2) În aceste cazuri, preşedintele trebuie să pronunţe încheierea în termen de cel mult 5 zile de la… Read moreArt. 537. Măsuri luate de preşedintele instanţei