Art. 538. Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri

(1) La cerere, grefa instanţei va elibera copii de pe încheierea de şedinţă, de pe hotărâre sau dispozitiv sau de pe celelalte înscrisuri aflate la dosar. (2) Copiile de pe încheierile de şedinţă, de pe hotărâre sau de pe dispozitiv… Read moreArt. 538. Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri

Art. 539. Încheieri pentru eliberarea unor bunuri

(1) Cererea de eliberare privind sumele de bani sau alte valori ori titluri, consemnate, precum şi orice alte bunuri, păstrate la instanţă ori aflate în depozitul altuia, după caz, în legătură cu un proces, se introduce de persoana îndreptăţită la… Read moreArt. 539. Încheieri pentru eliberarea unor bunuri

Art. 540. Inventarierea bunurilor minorului

(1) În vederea inventarierii bunurilor minorului pus sub tutelă, instanţa de tutelă desemnează de îndată un delegat şi dispune citarea tutorelui şi a membrilor consiliului de familie, precum şi a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani. (2) Inventarul… Read moreArt. 540. Inventarierea bunurilor minorului