Art. 559. Acceptarea sarcinii de arbitru

Acceptarea însărcinării de arbitru trebuie să fie făcută în scris şi va fi comunicată părţilor, în termen de 5 zile de la data primirii propunerii de numire, prin poştă, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului… Read moreArt. 559. Acceptarea sarcinii de arbitru

Art. 561. Numirea arbitrilor de către instanţă

(1) În caz de neînţelegere între părţi cu privire la numirea arbitrului unic sau dacă o parte nu numeşte arbitrul ori dacă cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, partea care vrea să recurgă la arbitraj poate… Read moreArt. 561. Numirea arbitrilor de către instanţă

Art. 562. Incompatibilitatea arbitrilor

(1) În afară de cazurile de incompatibilitate prevăzute pentru judecători, arbitrul poate fi recuzat şi pentru următoarele motive, care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa: a) neîndeplinirea condiţiilor de calificare sau a altor condiţii privitoare la arbitri, prevăzute în… Read moreArt. 562. Incompatibilitatea arbitrilor

Art. 564. Înlocuirea arbitrilor

În caz de recuzare, revocare, abţinere, renunţare, deces, precum şi în orice alt caz în care arbitrul este împiedicat să îşi îndeplinească sarcina şi dacă supleantul, la rândul său, este împiedicat să îşi exercite însărcinarea, se va proceda la înlocuirea… Read moreArt. 564. Înlocuirea arbitrilor

Art. 565. Răspunderea arbitrilor

Arbitrii răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciul cauzat, dacă: a) după acceptare, renunţă în mod nejustificat la însărcinarea lor; b) fără motiv justificat, nu participă la judecarea litigiului ori nu pronunţă hotărârea în termenul stabilit de convenţia arbitrală sau de… Read moreArt. 565. Răspunderea arbitrilor

Art. 568. Caducitatea arbitrajului

(1) La primul termen de judecată la care au fost legal citate, părţile sunt obligate să declare în scris, sub sancţiunea decăderii, dacă înţeleg să invoce caducitatea arbitrajului. (2) Când cel puţin una dintre părţi a formulat declaraţia prevăzută la… Read moreArt. 568. Caducitatea arbitrajului