Art. 602. Deliberarea şi pronunţarea

(1) În toate cazurile, pronunţarea trebuie să fie precedată de deliberarea în secret a arbitrilor, în modalitatea stabilită de convenţia arbitrală sau, în lipsă, de tribunalul arbitral. (2) Pronunţarea poate fi amânată cu cel mult 21 de zile, sub condiţia… Read moreArt. 602. Deliberarea şi pronunţarea

Art. 603. Hotărârea arbitrală

(1) Hotărârea arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă: a) componenţa nominală a tribunalului arbitral, locul şi data pronunţării hotărârii; b) numele şi prenumele părţilor, domiciliul ori reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, numele şi prenumele… Read moreArt. 603. Hotărârea arbitrală

Art. 604. Lămurirea, completarea şi îndreptarea hotărârii

(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispoziţii potrivnice, oricare dintre părţi poate cere tribunalului arbitral să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice. (2) Dacă prin… Read moreArt. 604. Lămurirea, completarea şi îndreptarea hotărârii

Art. 607. Păstrarea dosarului

În termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii sau de la data lămuririi, completării ori îndreptării ei, potrivit art. 604, tribunalul arbitral va depune dosarul litigiului la tribunalul prevăzut la art. 547, ataşând şi dovezile de comunicare… Read moreArt. 607. Păstrarea dosarului