Art. 592. Cereri şi excepţii

(1) Orice excepţie privind existenţa şi validitatea convenţiei arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor şi desfăşurarea procedurii până la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată trebuie ridicată, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la… Read moreArt. 592. Cereri şi excepţii

Art. 593. Încheierea de şedinţă

(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate în încheierea de şedinţă. (2) Orice dispoziţie a tribunalului arbitral va fi consemnată în încheiere şi va fi motivată. (3) Încheierea de şedinţă va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 603 alin. (1)… Read moreArt. 593. Încheierea de şedinţă

Art. 594. Atacarea separată a încheierilor de şedinţă

(1) Pot fi atacate separat cu acţiunea în anulare prevăzută la art. 608 încheierile tribunalului arbitral prin care s-au luat următoarele măsuri: a) a fost suspendat cursul arbitrajului, potrivit art. 412 şi 413; b) au fost luate măsuri asigurătorii sau… Read moreArt. 594. Atacarea separată a încheierilor de şedinţă

Art. 595. Cheltuielile arbitrale

(1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea arbitrajului, precum şi onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, cheltuielile de deplasare a părţilor, arbitrilor, experţilor, martorilor se suportă potrivit înţelegerii dintre părţi. (2) În lipsa unei asemenea înţelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă… Read moreArt. 595. Cheltuielile arbitrale

Art. 596. Onorariul arbitrilor

(1) Tribunalul arbitral poate evalua, în mod provizoriu, cuantumul onorariilor arbitrilor şi poate obliga părţile să consemneze, potrivit dispoziţiilor sale, suma respectivă prin contribuţie egală. (2) Părţile pot fi obligate solidar la plată. (3) Dacă pârâtul nu îşi îndeplineşte obligaţia… Read moreArt. 596. Onorariul arbitrilor

Art. 597. Plata anticipată a cheltuielilor

(1) Tribunalul arbitral poate obliga părţile sau pe fiecare dintre ele la avansarea oricăror cheltuieli necesare pentru organizarea şi desfăşurarea arbitrajului. (2) Tribunalul arbitral poate să nu dea curs arbitrajului până la consemnarea, avansarea sau plata sumelor prevăzute în prezentul… Read moreArt. 597. Plata anticipată a cheltuielilor

Art. 598. Verificarea cheltuielilor

La cererea oricăreia dintre părţi, tribunalul prevăzut la art. 547 va examina temeinicia măsurilor dispuse de tribunalul arbitral şi va stabili, prin încheiere executorie şi care nu este supusă niciunei căi de atac, cuantumul onorariilor arbitrilor şi al celorlalte cheltuieli… Read moreArt. 598. Verificarea cheltuielilor

Art. 600. Regularizarea cheltuielilor

Orice diferenţă în plus sau în minus de cheltuieli arbitrale se regularizează cel mai târziu prin hotărârea arbitrală şi se plăteşte până la comunicarea hotărârii către părţi. Hotărârea nu se va comunica, dacă este cazul, până la plata diferenţei.

Art. 602. Deliberarea şi pronunţarea

(1) În toate cazurile, pronunţarea trebuie să fie precedată de deliberarea în secret a arbitrilor, în modalitatea stabilită de convenţia arbitrală sau, în lipsă, de tribunalul arbitral. (2) Pronunţarea poate fi amânată cu cel mult 21 de zile, sub condiţia… Read moreArt. 602. Deliberarea şi pronunţarea

Art. 603. Hotărârea arbitrală

(1) Hotărârea arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă: a) componenţa nominală a tribunalului arbitral, locul şi data pronunţării hotărârii; b) numele şi prenumele părţilor, domiciliul ori reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, numele şi prenumele… Read moreArt. 603. Hotărârea arbitrală

Art. 604. Lămurirea, completarea şi îndreptarea hotărârii

(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispoziţii potrivnice, oricare dintre părţi poate cere tribunalului arbitral să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice. (2) Dacă prin… Read moreArt. 604. Lămurirea, completarea şi îndreptarea hotărârii

Art. 607. Păstrarea dosarului

În termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii sau de la data lămuririi, completării ori îndreptării ei, potrivit art. 604, tribunalul arbitral va depune dosarul litigiului la tribunalul prevăzut la art. 547, ataşând şi dovezile de comunicare… Read moreArt. 607. Păstrarea dosarului