Art. 608. Acţiunea în anulare

(1) Hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru unul dintre următoarele motive: a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului; b) tribunalul arbitral a soluţionat litigiul fără să existe o convenţie arbitrală sau în… Read moreArt. 608. Acţiunea în anulare

Art. 613. Judecarea acţiunii în anulare

(1) Curtea de apel va judeca acţiunea în anulare în completul prevăzut de lege pentru judecata în primă instanţă. (2) Întâmpinarea este obligatorie. Dispoziţiile art. 205-208 sunt aplicabile în mod corespunzător. (3) Admiţând acţiunea, curtea de apel va anula hotărârea… Read moreArt. 613. Judecarea acţiunii în anulare