Art. 703. Cazuri de încetare a executării

(1) Executarea silită încetează dacă: s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii; nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a… Read moreArt. 703. Cazuri de încetare a executării

Art. 704. Nulitatea executării silite

Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum şi a actelor de executare subsecvente, dispoziţiile art. 174 şi următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art. 705. Reluarea executării

(1) În cazurile prevăzute la art. 703 alin. (1) pct. 2 se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită. (2) Reluarea executării silite poate fi cerută şi asupra aceluiaşi bun. Dacă… Read moreArt. 705. Reluarea executării