Art. 697. Termenul de perimare

(1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept…. Read moreArt. 697. Termenul de perimare

Art. 698. Constatarea perimării. Efecte

(1) Perimarea se constată de către instanţa de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părţilor. (2) Perimarea executării atrage desfiinţarea tuturor actelor de executare, cu excepţia celor care… Read moreArt. 698. Constatarea perimării. Efecte

Art. 699. Reînnoirea cererii de executare

(1) În caz de perimare a executării, se va putea face, înăuntrul termenului de prescripţie, o nouă cerere de executare silită, dispoziţiile art. 665 şi 666 fiind aplicabile în mod corespunzător. (2) După încuviinţarea executării silite, executorul va comunica debitorului… Read moreArt. 699. Reînnoirea cererii de executare