Art. 700. Amânarea executării

(1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, executorul judecătoresc nu poate amâna executarea decât dacă procedura de citare sau de întocmire a anunţurilor şi publicaţiilor de vânzare nu a fost îndeplinită sau dacă, la termenul stabilit, executarea nu poate… Read moreArt. 700. Amânarea executării

Art. 701. Suspendarea executării

(1) Executarea silită se suspendă în cazurile în care aceasta este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanţă. (2) Executarea se suspendă şi la cererea creditorului urmăritor de către executorul judecătoresc. (3) Pe perioada suspendării executării, actele de… Read moreArt. 701. Suspendarea executării

Art. 702. Restrângerea executării

(1) Când creditorul urmăreşte în acelaşi timp mai multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare este vădit excesivă în raport cu creanţa ce urmează a fi satisfăcută, instanţa de executare, la cererea debitorului şi după citarea creditorului, poate să… Read moreArt. 702. Restrângerea executării