Art. 706. Termenul de prescripţie

(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. (2) Termenul de prescripţie începe să… Read moreArt. 706. Termenul de prescripţie

Art. 707. Efectele împlinirii termenului de prescripţie

(1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. (2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, dacă dreptul de a… Read moreArt. 707. Efectele împlinirii termenului de prescripţie

Art. 708. Suspendarea prescripţiei

(1) Cursul prescripţiei se suspendă: în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine obligarea pârâtului; pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanţă sau de… Read moreArt. 708. Suspendarea prescripţiei

Art. 709. Întreruperea prescripţiei

(1) Cursul prescripţiei se întrerupe: pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice alt mod, a… Read moreArt. 709. Întreruperea prescripţiei

Art. 710. Repunerea în termenul de prescripţie

(1) După împlinirea termenului de prescripţie, creditorul poate cere repunerea în acest termen numai dacă a fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice. (2) Cererea de repunere în termen se introduce la instanţa de executare competentă, în termen… Read moreArt. 710. Repunerea în termenul de prescripţie