Art. 712. Obiectul contestaţiei

(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul… Read moreArt. 712. Obiectul contestaţiei

Art. 713. Condiţii de admisibilitate

(1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă… Read moreArt. 713. Condiţii de admisibilitate

Art. 714. Instanţa competentă

(1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare. (2) În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în… Read moreArt. 714. Instanţa competentă

Art. 715. Termene

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când: contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă; cel interesat a… Read moreArt. 715. Termene

Art. 716. Condiţii de formă

(1) Contestaţiile se fac cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată. (2) Contestatorul care nu locuieşte sau nu are sediul în localitatea de reşedinţă a instanţei poate, prin chiar cererea sa, să îşi aleagă domiciliul… Read moreArt. 716. Condiţii de formă

Art. 717. Procedura de judecată

(1) Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută de prezentul cod pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod corespunzător, dispoziţiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz. (2) Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc… Read moreArt. 717. Procedura de judecată

Art. 718. Căi de atac

(1) Hotărârea pronunţată cu privire la contestaţie poate fi atacată numai cu apel, cu excepţia hotărârilor pronunţate în temeiul art. 712 alin. (4) şi art. 715 alin. (4) care pot fi atacate în condiţiile dreptului comun. (2) Hotărârea prin care… Read moreArt. 718. Căi de atac

Art. 719. Suspendarea executării

(1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere… Read moreArt. 719. Suspendarea executării

Art. 720. Efectele soluţionării contestaţiei

(1) Dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu. (2) De asemenea, dacă prin… Read moreArt. 720. Efectele soluţionării contestaţiei