Art. 753. Modalităţi de valorificare

(1) Dacă în termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu au fost plătite suma datorată, toate accesoriile şi cheltuielile de executare, executorul judecătoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă sau prin… Read moreArt. 753. Modalităţi de valorificare

Art. 754. Vânzarea amiabilă

(1) Executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate să îi încuviinţeze debitorului să procedeze el însuşi la valorificarea bunurilor sechestrate. În acest caz, debitorul este obligat să îl informeze în scris pe executor despre ofertele primite, indicând, după caz, numele sau… Read moreArt. 754. Vânzarea amiabilă

Art. 755. Vânzarea directă

(1) Executorul judecătoresc poate, de asemenea, proceda, cu acordul ambelor părţi, la valorificarea bunurilor urmărite prin vânzare directă cumpărătorului care oferă cel puţin preţul stabilit potrivit art. 758. (2) Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit prin acordul părţilor. Debitorul… Read moreArt. 755. Vânzarea directă

Art. 756. Vânzarea silită

În lipsa acordului părţilor sau dacă vânzarea directă ori amiabilă nu se realizează, executorul judecătoresc va proceda la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor sechestrate.

Art. 757. Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special

(1) Titlurile de credit şi orice alte valori sau mărfuri negociabile la bursele de valori, bursele de mărfuri ori pe alte pieţe se vor putea vinde prin intermediul bursei celei mai apropiate, respectiv prin sistemul alternativ de tranzacţionare, cu formele… Read moreArt. 757. Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special