Art. 795. Obiectul urmăririi

Fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini aparţinând debitorului nu se pot urmări decât pe bază de titluri executorii; ele se pot însă sechestra, potrivit dispoziţiilor art. 952 şi următoarele.

Art. 796. Începerea şi efectuarea urmăririi

Urmărirea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini nu se va putea face decât în cele 6 săptămâni dinaintea coacerii lor şi va fi precedată de o somaţie cu două zile înaintea urmăririi. Sechestrarea însă se va putea face… Read moreArt. 796. Începerea şi efectuarea urmăririi

Art. 797. Înfiinţarea sechestrului

(1) Urmărirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executor judecătoresc, care va proceda la sechestrarea acestora şi la numirea unui administrator-sechestru, ales potrivit regulilor aplicabile urmăririi mobiliare propriu-zise. (2) Cu acest prilej, executorul va încheia un proces-verbal semnat… Read moreArt. 797. Înfiinţarea sechestrului

Art. 798. Obligaţiile administratorului-sechestru

(1) Administratorul-sechestru va avea îndatorirea de a păstra, de a culege şi de a depozita fructele sau recoltele, cheltuielile necesare fiind avansate de creditorul urmăritor, potrivit art. 762 alin. (4). (2) Dispoziţiile art. 748 şi 749 se vor aplica, prin… Read moreArt. 798. Obligaţiile administratorului-sechestru

Art. 799. Vânzarea fructelor şi recoltelor

(1) Executorul judecătoresc va hotărî, după caz, vânzarea fructelor sau a recoltelor aşa cum sunt prinse de rădăcini sau după ce vor fi culese. (2) Vânzarea va fi anunţată, cu cel puţin 5 zile înainte de termen, la primăria comunei… Read moreArt. 799. Vânzarea fructelor şi recoltelor