Art. 813. Obiectul urmăririi

(1) Sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile imobile. (2) Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare şi dreptul de uzufruct asupra unui imobil, precum şi dreptul de superficie. (3) Dreptul de servitute poate fi urmărit silit numai odată cu fondul dominant… Read moreArt. 813. Obiectul urmăririi

Art. 814. Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară

(1) Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe imobile în întregimea lor. (2) Se pot urmări în mod separat construcţiile ce formează o proprietate distinctă de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane, pe etaje sau pe apartamente,… Read moreArt. 814. Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară

Art. 815. Întinderea urmăririi

(1) Urmărirea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii imobilului, prevăzute de Codul civil, precum şi asupra fructelor şi veniturilor acestuia. (2) Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul.

Art. 816. Imobilele minorilor şi interzişilor

(1) Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicţie judecătorească nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi mobilelor sale. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu împiedică urmărirea silită asupra unui imobil aflat în proprietatea comună a minorului sau a… Read moreArt. 816. Imobilele minorilor şi interzişilor

Art. 817. Urmărirea imobilelor ipotecate

(1) Creditorii care au ipotecă înscrisă asupra unui imobil îl pot urmări în orice mâini ar trece şi pot cere vânzarea lui pentru a se îndestula din preţul rezultat. (2) Cu toate acestea, în cazul în care se urmăreşte un… Read moreArt. 817. Urmărirea imobilelor ipotecate

Art. 818. Urmărirea imobilelor proprietate comună

(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora. La cererea creditorului, acţiunea în împărţeală poate fi notată… Read moreArt. 818. Urmărirea imobilelor proprietate comună