Art. 827. Inopozabilitatea unor drepturi

Drepturile reale, precum şi orice alte drepturi înscrise după notarea urmăririi imobilului în cartea funciară nu vor putea fi opuse creditorului urmăritor şi adjudecatarului, în afară de cazurile expres prevăzute de lege ori de cazul în care creditorul sau adjudecatarul… Read moreArt. 827. Inopozabilitatea unor drepturi

Art. 828. Locaţiunea şi cesiunea de venituri

(1) Închirierile sau arendările, precum şi cesiunile de venituri făcute de debitor sau terţul dobânditor după data notării urmăririi nu vor fi opozabile creditorului urmăritor şi adjudecatarului. (2) Închirierile sau arendările anterioare notării sunt opozabile, în condiţiile legii, atât creditorilor… Read moreArt. 828. Locaţiunea şi cesiunea de venituri