Art. 835. Declanşarea procedurii de vânzare

(1) Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte datoria, executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare. (2) În cazul în care obiectul executării silite îl formează mai multe bunuri imobile… Read moreArt. 835. Declanşarea procedurii de vânzare

Art. 836. Evaluarea imobilului urmărit

(1) Executorul judecătoresc va stabili de îndată, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea respectivă, şi o va comunica părţilor. (2) Totodată, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să… Read moreArt. 836. Evaluarea imobilului urmărit

Art. 837. Stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi

(1) Executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 836, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor. (2) Separat de preţul imobilului se va determina şi valoarea drepturilor de uzufruct,… Read moreArt. 837. Stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi

Art. 838. Punerea în vânzare

(1) În termen de 5 zile de la stabilirea preţului imobilului, executorul va fixa, prin încheiere definitivă, termenul pentru vânzarea imobilului, ce va fi adus la cunoştinţa publică prin publicaţii de vânzare. (2) Termenul stabilit pentru vânzare nu va fi… Read moreArt. 838. Punerea în vânzare

Art. 839. Publicitatea vânzării

(1) Publicaţiile de vânzare vor cuprinde următoarele menţiuni: a) denumirea şi sediul organului de executare; b) numărul dosarului de executare; c) numele executorului judecătoresc; d) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului, ale terţului dobânditor, dacă va… Read moreArt. 839. Publicitatea vânzării

Art. 840. Comunicarea publicaţiilor de vânzare

(1) Câte un exemplar din publicaţia de vânzare se va comunica, potrivit dispoziţiilor pentru comunicarea şi înmânarea citaţiilor: a) creditorului urmăritor şi debitorului, precum şi, după caz, terţului dobânditor, coproprietarilor sau altor persoane care au un drept înscris în legătură… Read moreArt. 840. Comunicarea publicaţiilor de vânzare

Art. 841. Situaţia vânzătorului imobilului urmărit

(1) Vânzătorul imobilului urmărit, care are, în condiţiile legii, ipotecă legală, precum şi dreptul de a cere sau de a declara rezoluţiunea pentru neplata preţului, va fi somat prin publicaţie să opteze, în scris, în termen de 5 zile de… Read moreArt. 841. Situaţia vânzătorului imobilului urmărit