Art. 857. Transmiterea proprietăţii imobilului

(1) Prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar. De la această dată, adjudecatarul are dreptul la fructe şi venituri, datorează dobânzile până la plata integrală a preţului şi suportă toate sarcinile imobilului. (2) Prin intabulare, adjudecatarul dobândeşte dreptul de a dispune… Read moreArt. 857. Transmiterea proprietăţii imobilului

Art. 859. Menţinerea sau încetarea unor contracte

(1) Locaţiunea şi celelalte acte juridice privitoare la imobilul adjudecat rămân în fiinţă sau, după caz, încetează, potrivit dispoziţiilor art. 828 alin. (1) şi (2). (2) Plăţile făcute înainte de scadenţă de către locatar sau alte persoane interesate sunt supuse… Read moreArt. 859. Menţinerea sau încetarea unor contracte