Art. 860. Stingerea acţiunilor contra adjudecatarului

(1) Orice cerere de evicţiune, totală sau parţială, privind imobilul adjudecat este definitiv stinsă. (2) În cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în condiţiile art. 829 alin. (2), cererea de evicţiune se va prescrie în termen de… Read moreArt. 860. Stingerea acţiunilor contra adjudecatarului

Art. 861. Suspendarea împărţelii preţului

(1) În cazul în care cererea de evicţiune prevăzută la art. 860 alin. (2) este introdusă înainte de împărţeala preţului din adjudecare, instanţa de executare, la solicitarea adjudecatarului, va putea să suspende împărţeala preţului, cu sau fără cauţiune, până la… Read moreArt. 861. Suspendarea împărţelii preţului

Art. 862. Acţiunea în regres

(1) Dacă a fost evins total sau parţial, adjudecatarul îl poate acţiona pe debitorul urmărit pentru a fi despăgubit. Dispoziţiile legale privind chemarea în judecată a vânzătorului se aplică în mod corespunzător. (2) În măsura în care nu se poate… Read moreArt. 862. Acţiunea în regres

Art. 863. Desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare

(1) În tot cursul urmăririi silite şi până la adjudecarea bunului imobil, debitorul sau orice altă persoană interesată poate obţine desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare, consemnând la dispoziţia creditorului urmăritor întreaga valoare a creanţei, cu toate accesoriile şi cheltuielile… Read moreArt. 863. Desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare