Art. 970. Obiectul popririi asigurătorii

Poprirea asigurătorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice… Read moreArt. 970. Obiectul popririi asigurătorii

Art. 971. Reguli aplicabile

(1) Soluţionarea cererii, executarea măsurii, desfiinţarea şi ridicarea popririi asigurătorii se vor efectua potrivit dispoziţiilor art. 954-959, care se aplică în mod corespunzător. (2) În cererea de poprire bancară creditorul nu este dator să individualizeze terţii popriţi cu privire la… Read moreArt. 971. Reguli aplicabile