Art. 973. Condiţii de înfiinţare

(1) Ori de câte ori există un proces asupra proprietăţii sau altui drept real principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosinţei sau administrării unui bun proprietate comună, instanţa de judecată va putea să încuviinţeze, la cererea… Read moreArt. 973. Condiţii de înfiinţare

Art. 974. Instanţa competentă

Cererea pentru înfiinţarea sechestrului judiciar se va adresa instanţei învestite cu judecarea acţiunii principale în cazul prevăzut la art. 973 alin. (1), respectiv instanţei în circumscripţia căreia se află bunul în cazurile prevăzute la art. 973 alin. (2).

Art. 975. Procedura de înfiinţare

(1) Cererea de sechestru judiciar se judecă de urgenţă, cu citarea părţilor. (2) În caz de admitere, instanţa va putea să îl oblige pe reclamant la darea unei cauţiuni, dispoziţiile art. 956 aplicându-se în mod corespunzător. (3) În cazul bunurilor… Read moreArt. 975. Procedura de înfiinţare

Art. 976. Administratorul-sechestru

(1) Paza bunului sechestrat va fi încredinţată persoanei desemnate de părţi de comun acord, iar în caz de neînţelegere, unei persoane desemnate de instanţă, care va putea fi chiar deţinătorul bunului. În acest scop, executorul judecătoresc, sesizat de partea interesată,… Read moreArt. 976. Administratorul-sechestru