Art. 982. Declaraţiile părţilor

La primul termen de judecată, dacă părţile sunt prezente, instanţa le va lua declaraţie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului şi va lua act, când este cazul, de recunoaşterile şi acordul lor cu privire la existenţa bunurilor, locul… Read moreArt. 982. Declaraţiile părţilor

Art. 983. Rolul activ al instanţei. Înţelegerile dintre părţi

(1) În tot cursul procesului, instanţa va stărui ca părţile să împartă bunurile prin bună învoială. (2) Dacă părţile ajung la o înţelegere cu privire la împărţirea bunurilor, instanţa va hotărî potrivit înţelegerii lor. Împărţeala se poate face prin bună… Read moreArt. 983. Rolul activ al instanţei. Înţelegerile dintre părţi

Art. 985. Încheierea de admitere în principiu

(1) Dacă pentru formarea loturilor sunt necesare operaţii de măsurătoare, evaluare şi altele asemenea, pentru care instanţa nu are date suficiente, ea va da o încheiere prin care va stabili elementele prevăzute la art. 984, întocmind în mod corespunzător minuta…. Read moreArt. 985. Încheierea de admitere în principiu

Art. 986. Încheierea de admitere în principiu suplimentară

În cazul în care, după pronunţarea încheierii prevăzute la art. 985, dar mai înainte de pronunţarea hotărârii de împărţeală, se constată că există şi alţi coproprietari sau că au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse împărţelii, fără ca privitor… Read moreArt. 986. Încheierea de admitere în principiu suplimentară

Art. 988. Criteriile partajului

La formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a… Read moreArt. 988. Criteriile partajului

Art. 990. Atribuirea definitivă

La cererea unuia dintre coproprietari, instanţa, ţinând seama de împrejurările cauzei, pentru motive temeinice, va putea să îi atribuie bunul direct prin hotărârea asupra fondului procesului, stabilind totodată sumele ce se cuvin celorlalţi coproprietari şi termenul în care este obligat… Read moreArt. 990. Atribuirea definitivă

Art. 991. Vânzarea bunului

(1) În cazul în care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori, deşi acesta a fost atribuit provizoriu, nu s-au consemnat, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalţi coproprietari, instanţa, prin încheiere, va dispune vânzarea bunului, stabilind totodată dacă vânzarea… Read moreArt. 991. Vânzarea bunului

Art. 992. Procedura vânzării la licitaţie

(1) După rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a dispus vânzarea bunului de către un executor judecătoresc, acesta va proceda la efectuarea vânzării la licitaţie publică. (2) Executorul va fixa termenul de licitaţie, care nu va putea depăşi 30 de… Read moreArt. 992. Procedura vânzării la licitaţie

Art. 994. Soluţionarea cererii de partaj

(1) În toate cazurile, asupra cererii de partaj instanţa se va pronunţa prin hotărâre. (2) Sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalţi, precum şi cele rezultate din vânzare vor fi împărţite de instanţă potrivit dreptului fiecărui coproprietar. (3) În… Read moreArt. 994. Soluţionarea cererii de partaj

Art. 996. Revendicarea bunurilor atribuite

(1) În cazul în care părţile declară în mod expres că nu solicită predarea bunurilor, hotărârea de partaj nu este susceptibilă de executare silită. (2) Pentru a intra în posesia bunurilor atribuite şi a căror predare i-a fost refuzată de… Read moreArt. 996. Revendicarea bunurilor atribuite