Art. 1007. Procedura ofertei reale

(1) În scopul prevăzut la art. 1.006, debitorul va face creditorului, prin mijlocirea unui executor judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care se află domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia, o somaţie, prin care este invitat… Read moreArt. 1007. Procedura ofertei reale

Art. 1009. Consemnarea sumei sau a bunului

(1) Dacă creditorul nu se prezintă sau refuză să primească suma ori obiectul oferit, executorul judecătoresc va încheia proces-verbal în care va consemna aceste împrejurări. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), debitorul, spre a se libera de datorie, va… Read moreArt. 1009. Consemnarea sumei sau a bunului

Art. 1010. Anularea ofertei reale, urmată de consemnaţiune

(1) După consemnare, executorul judecătoresc va constata, printr-o încheiere dată fără citarea părţilor, efectuarea plăţii şi liberarea debitorului. Încheierea se comunică creditorului în termen de 5 zile de la întocmirea acesteia. (2) În termen de 15 zile de la comunicarea… Read moreArt. 1010. Anularea ofertei reale, urmată de consemnaţiune

Art. 1011. Oferta de plată în faţa instanţei

(1) Oferta de plată poate fi făcută şi în timpul procesului, în faţa oricărei instanţe, în orice stadiu al judecăţii. În acest caz, prin încheiere, creditorul este pus în întârziere să primească suma sau, după caz, bunul. Dacă creditorul este… Read moreArt. 1011. Oferta de plată în faţa instanţei

Art. 1012. Radierea ipotecilor

În baza procesului-verbal întocmit în condiţiile art. 1.008 ori a încheierii emise în condiţiile art. 1.010 sau 1.011, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciară sau din alte registre publice a drepturilor de ipotecă constituite în vederea garantării… Read moreArt. 1012. Radierea ipotecilor