Art. 1026. Domeniu de aplicare

(1) Prezentul titlu se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, nu depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei. (2) Prezentul titlu nu se aplică în… Read moreArt. 1026. Domeniu de aplicare

Art. 1027. Caracterul alternativ

(1) Reclamantul are alegerea între procedura specială reglementată de prezentul titlu şi procedura de drept comun. (2) Dacă a sesizat instanţa cu o cerere redactată potrivit art. 194, aceasta va fi soluţionată potrivit procedurii de drept comun, cu excepţia cazului… Read moreArt. 1027. Caracterul alternativ

Art. 1029. Declanşarea procedurii

(1) Reclamantul declanşează procedura cu privire la cererile cu valoare redusă prin completarea formularului de cerere şi depunerea sau trimiterea acestuia la instanţa competentă, prin poştă sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea formularului şi confirmarea primirii acestuia. (2)… Read moreArt. 1029. Declanşarea procedurii

Art. 1030. Desfăşurarea procedurii

(1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este scrisă şi se desfăşoară în întregul ei în camera de consiliu. (2) Instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre părţi…. Read moreArt. 1030. Desfăşurarea procedurii

Art. 1031. Soluţionarea cererii

(1) Instanţa va pronunţa şi redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală. (2) În cazul în care nu se primeşte niciun răspuns de la partea interesată… Read moreArt. 1031. Soluţionarea cererii

Art. 1032. Cheltuieli de judecată

(1) Partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea celeilalte părţi, la plata cheltuielilor de judecată. (2) Cu toate acestea, instanţa nu va acorda părţii care a câştigat procesul cheltuielile care nu au fost necesare sau care au… Read moreArt. 1032. Cheltuieli de judecată