Art. 1051. Instanţa competentă. Cuprinsul cererii

(1) Cererea de uzucapiune se depune la judecătoria în circumscripţia căreia este situat imobilul. (2) Reclamantul va arăta în cererea de înscriere data de la care posedă imobilul sub nume de proprietar, temeiul uzucapiunii, faptul dacă imobilul posedat este sau… Read moreArt. 1051. Instanţa competentă. Cuprinsul cererii

Art. 1052. Procedura de judecată. Căi de atac

(1) După depunerea cererii, instanţa dispune, prin încheiere, citarea titularului dreptului înscris în cartea funciară sau a succesorilor acestuia, dacă sunt cunoscuţi, precum şi emiterea unei somaţii şi afişarea acesteia la imobilul în litigiu, la sediul instanţei, al biroului teritorial… Read moreArt. 1052. Procedura de judecată. Căi de atac

Art. 1053. Înscrierea în cartea funciară a dreptului uzucapat

(1) Reclamantul va putea cere înscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat, în temeiul încheierii date potrivit art. 1.052 alin. (5) sau, după caz, al hotărârii judecătoreşti, de primă instanţă, prin care s-a admis cererea de înscriere, înainte de rămânerea… Read moreArt. 1053. Înscrierea în cartea funciară a dreptului uzucapat