Art. 1057. Stabilirea cauţiunii şi depunerea ei

(1) Când legea prevede darea unei cauţiuni, suma datorată de parte cu acest titlu se stabileşte de către instanţă în condiţiile legii şi se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank – S.A. sau la orice altă instituţie de credit… Read moreArt. 1057. Stabilirea cauţiunii şi depunerea ei

Art. 1058. Depunerea în numerar sau în instrumente financiare

(1) Cauţiunea se depune, de regulă, în numerar. (2) La cererea debitorului cauţiunii şi dacă partea în favoarea căreia se depune declară în mod expres că este de acord, cauţiunea va putea consta şi în instrumente financiare care pot servi… Read moreArt. 1058. Depunerea în numerar sau în instrumente financiare

Art. 1059. Oferirea de garanţii reale

(1) Sub rezerva acceptării exprese de către beneficiar, se poate oferi cauţiune şi un drept de ipotecă imobiliară sau mobiliară ori o creanţă ipotecară, dacă valoarea acesteia este cel puţin egală cu valoarea cauţiunii stabilite de instanţă, în condiţiile legii…. Read moreArt. 1059. Oferirea de garanţii reale

Art. 1060. Aducerea unui garant

(1) La cererea debitorului cauţiunii, instanţa poate încuviinţa, cu acordul expres al beneficiarului cauţiunii, ca în locul bunurilor arătate la art. 1.057-1.059 să fie adus un garant. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), instanţa va stabili, cu citarea părţilor,… Read moreArt. 1060. Aducerea unui garant

Art. 1061. Indisponibilizarea cauţiunii

Când cauţiunea a fost depusă în numerar sau în instrumente financiare, ea nu poate fi urmărită de creditorii depunătorului decât în măsura în care urmează a-i fi restituită acestuia. De asemenea, cauţiunea nu va putea fi urmărită nici de creditorii… Read moreArt. 1061. Indisponibilizarea cauţiunii

Art. 1062. Procedura de stabilire a cauţiunii

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, instanţa va cita părţile în termen scurt, în camera de consiliu, şi va stabili de urgenţă cauţiunea. (2) Instanţa se pronunţă printr-o încheiere care poate fi atacată odată cu hotărârea prin care… Read moreArt. 1062. Procedura de stabilire a cauţiunii

Art. 1063. Înlocuirea cauţiunii în numerar

Cel care a depus cauţiunea în numerar va putea cere ulterior ca, în condiţiile stabilite de prezentul titlu, suma în numerar să fie înlocuită cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant. În acest caz, dispoziţiile art. 1.062 alin. (1)… Read moreArt. 1063. Înlocuirea cauţiunii în numerar

Art. 1064. Restituirea cauţiunii

(1) Cauţiunea depusă se va restitui, la cerere, după soluţionarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauţiunea, respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus. (2) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o… Read moreArt. 1064. Restituirea cauţiunii