Art. 1066. Competenţa întemeiată pe domiciliul sau sediul pârâtului

(1) Sub rezerva situaţiilor în care legea dispune altfel, instanţele române sunt competente dacă pârâtul are domiciliul, iar în lipsa domiciliului, reşedinţa obişnuită, respectiv sediul principal, iar în lipsa sediului principal, un sediu secundar sau fondul de comerţ pe teritoriul… Read moreArt. 1066. Competenţa întemeiată pe domiciliul sau sediul pârâtului

Art. 1067. Prorogarea voluntară de competenţă în favoarea instanţei române

(1) Când, în materii având ca obiect drepturi de care ele dispun liber conform legii române, părţile au convenit valabil competenţa instanţelor române de a judeca litigii actuale sau eventuale privind asemenea drepturi, instanţele române sunt singurele competente. (2) Cu… Read moreArt. 1067. Prorogarea voluntară de competenţă în favoarea instanţei române

Art. 1068. Alegerea forului

(1) În materie patrimonială, părţile pot conveni asupra instanţei competente să judece un litigiu actual sau eventual izvorând dintr-un raport cu elemente de extraneitate. Convenţia poate fi încheiată prin înscris, telegramă, telex, telecopiator sau orice alt mijloc de comunicare ce… Read moreArt. 1068. Alegerea forului

Art. 1069. Excepţia de arbitraj

Dacă părţile au încheiat o convenţie de arbitraj vizând un litigiu arbitrabil conform legii române, instanţa română sesizată îşi va declina competenţa, cu excepţia situaţiilor în care: a) pârâtul nu a invocat excepţia de arbitraj până la primul termen la… Read moreArt. 1069. Excepţia de arbitraj

Art. 1070. For de necesitate

(1) Instanţa română de la locul cu care cauza prezintă o legătură suficientă devine competentă să soluţioneze cauza, deşi legea nu prevede competenţa instanţelor române, dacă se dovedeşte că nu este posibilă introducerea unei cereri în străinătate sau că nu… Read moreArt. 1070. For de necesitate

Art. 1071. Verificarea competenţei internaţionale

(1) Instanţa sesizată verifică din oficiu competenţa sa internaţională, procedând conform regulilor interne privind competenţa, iar dacă stabileşte că nu este competentă nici ea, nicio altă instanţă română, respinge cererea ca nefiind de competenţa jurisdicţiei române, sub rezerva aplicării prevederilor… Read moreArt. 1071. Verificarea competenţei internaţionale

Art. 1072. Competenţa internă

(1) Când instanţele române sunt competente potrivit dispoziţiilor cărţii de faţă, competenţa se determină conform regulilor din prezentul cod şi, după caz, a celor prevăzute în legi speciale. (2) Dacă, în aplicarea prevederilor alin. (1), nu se poate identifica instanţa… Read moreArt. 1072. Competenţa internă

Art. 1074. Cereri incidentale

Instanţa competentă să judece cererea originară este, de asemenea, competentă să judece: a) cererile de intervenţie, cu excepţia cazurilor când asemenea cereri ar fi fost formulate numai pentru a-l sustrage pe intervenient de la jurisdicţia normal competentă; b) cererea reconvenţională.

Art. 1075. Măsuri provizorii, conservatorii şi de executare

În situaţii de urgenţă, instanţa română este, de asemenea, competentă să dispună măsuri provizorii, conservatorii şi de executare privind persoane sau bunuri aflate în România la data introducerii cererii, chiar dacă, potrivit dispoziţiilor cărţii de faţă, ea nu ar fi… Read moreArt. 1075. Măsuri provizorii, conservatorii şi de executare

Art. 1076. Litispendenţa internaţională

(1) Când o cerere este pendinte în faţa unei instanţe străine şi este previzibil că hotărârea străină va fi susceptibilă de recunoaştere sau de executare în România, instanţa română sesizată ulterior cu o cerere între aceleaşi părţi, având acelaşi obiect… Read moreArt. 1076. Litispendenţa internaţională

Art. 1077. Conexitatea internaţională

Când instanţa română este sesizată cu judecarea unei cereri, ea este competentă să judece şi cererea care este legată de cea dintâi printr-un raport atât de strâns, încât există interesul pentru cercetarea şi judecarea acestora în acelaşi timp, cu scopul… Read moreArt. 1077. Conexitatea internaţională

Art. 1078. Termene

Când o persoană aflată în străinătate trebuie să respecte un termen procedural în faţa autorităţilor judiciare sau administrative române, este suficient ca cererea sa să parvină în ultima zi a termenului la o reprezentanţă diplomatică sau consulară română.

Art. 1079. Competenţa personală exclusivă

Instanţele române sunt exclusiv competente să judece litigii cu elemente de extraneitate din sfera statutului personal referitoare la: acte de stare civilă întocmite în România privind persoane domiciliate în România şi care sunt cetăţeni români sau apatrizi; Încuviinţarea adopţiei, dacă… Read moreArt. 1079. Competenţa personală exclusivă

Art. 1080. Competenţa exclusivă în materia unor acţiuni patrimoniale

Instanţele române sunt exclusiv competente să judece litigii cu elemente de extraneitate referitoare la: imobile situate pe teritoriul României; bunuri lăsate în România de defunctul cu ultimul domiciliu în România; contracte încheiate cu consumatori având domiciliul sau reşedinţa obişnuită în… Read moreArt. 1080. Competenţa exclusivă în materia unor acţiuni patrimoniale

Art. 1081. Competenţa preferenţială a instanţelor române

(1) Instanţele judecătoreşti române sunt competente să judece şi litigiile în care: reclamantul din cererea privind obligaţia de întreţinere are domiciliul în România; locul unde a luat naştere sau trebuia executată, fie şi numai în parte, o obligaţie contractuală se… Read moreArt. 1081. Competenţa preferenţială a instanţelor române

Art. 1084. Condiţia străinului

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice străine au, în condiţiile legii, în faţa instanţelor române, aceleaşi drepturi şi obligaţii procesuale ca şi cetăţenii români, respectiv persoanele juridice române. (2) Cetăţenii străini beneficiază în faţa instanţelor române, în procesele civile internaţionale,… Read moreArt. 1084. Condiţia străinului