Art. 1079. Competenţa personală exclusivă

Instanţele române sunt exclusiv competente să judece litigii cu elemente de extraneitate din sfera statutului personal referitoare la: acte de stare civilă întocmite în România privind persoane domiciliate în România şi care sunt cetăţeni români sau apatrizi; Încuviinţarea adopţiei, dacă… Read moreArt. 1079. Competenţa personală exclusivă

Art. 1080. Competenţa exclusivă în materia unor acţiuni patrimoniale

Instanţele române sunt exclusiv competente să judece litigii cu elemente de extraneitate referitoare la: imobile situate pe teritoriul României; bunuri lăsate în România de defunctul cu ultimul domiciliu în România; contracte încheiate cu consumatori având domiciliul sau reşedinţa obişnuită în… Read moreArt. 1080. Competenţa exclusivă în materia unor acţiuni patrimoniale

Art. 1081. Competenţa preferenţială a instanţelor române

(1) Instanţele judecătoreşti române sunt competente să judece şi litigiile în care: reclamantul din cererea privind obligaţia de întreţinere are domiciliul în România; locul unde a luat naştere sau trebuia executată, fie şi numai în parte, o obligaţie contractuală se… Read moreArt. 1081. Competenţa preferenţială a instanţelor române