Art. 1125. Eficacitate

Orice hotărâre arbitrală dintre cele prevăzute la art. 1.124 este recunoscută şi poate fi executată în România dacă diferendul formând obiectul acesteia poate fi soluţionat pe cale arbitrală în România şi dacă hotărârea nu conţine dispoziţii contrare ordinii publice de… Read moreArt. 1125. Eficacitate

Art. 1126. Instanţa competentă

(1) Solicitarea de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine se prezintă printr-o cerere adresată tribunalului în circumscripţia căruia se află domiciliul sau, după caz, sediul celui căruia i se opune respectiva hotărâre arbitrală. (2) În caz de imposibilitate de… Read moreArt. 1126. Instanţa competentă

Art. 1127. Cererea

(1) Cel care se prevalează de o hotărâre arbitrală străină poate solicita numai recunoaşterea acesteia pentru a invoca autoritatea de lucru judecat sau, când nu este adusă la îndeplinire în mod voluntar, încuviinţarea executării silite pe teritoriul României. (2) Recunoaşterea… Read moreArt. 1127. Cererea

Art. 1128. Documente ataşate la cerere

(1) Cererea trebuie însoţită de hotărârea arbitrală şi convenţia de arbitraj, în original sau în copie, care sunt supuse supralegalizării în condiţiile prevăzute la art. 1.093. (2) Dacă documentele prevăzute la alin. (1) nu sunt redactate în limba română, solicitantul… Read moreArt. 1128. Documente ataşate la cerere

Art. 1129. Motivele de refuz al recunoaşterii sau executării

Recunoaşterea sau executarea hotărârii arbitrale străine este respinsă de tribunal dacă partea contra căreia hotărârea este invocată probează existenţa uneia dintre următoarele împrejurări: a) părţile nu aveau capacitatea de a încheia convenţia arbitrală conform legii aplicabile fiecăreia, stabilită potrivit legii… Read moreArt. 1129. Motivele de refuz al recunoaşterii sau executării

Art. 1130. Suspendarea judecăţii

(1) Tribunalul poate suspenda judecarea recunoaşterii şi executării hotărârii arbitrale străine dacă anularea ori suspendarea acesteia este solicitată autorităţii competente din statul unde a fost pronunţată sau din statul după legea căruia a fost pronunţată. (2) În situaţia prevăzută la… Read moreArt. 1130. Suspendarea judecăţii

Art. 1131. Judecata

(1) Cererea de recunoaştere sau de executare a hotărârii arbitrale străine se soluţionează prin hotărâre dată cu citarea părţilor şi care poate fi atacată numai cu apel. (2) Cererea poate fi soluţionată fără citarea părţilor dacă din hotărâre rezultă că… Read moreArt. 1131. Judecata