Art. 1131. Judecata

(1) Cererea de recunoaştere sau de executare a hotărârii arbitrale străine se soluţionează prin hotărâre dată cu citarea părţilor şi care poate fi atacată numai cu apel. (2) Cererea poate fi soluţionată fără citarea părţilor dacă din hotărâre rezultă că… Read moreArt. 1131. Judecata

Art. 1134. Intrare în vigoare

(1) Prezentul cod de procedură civilă intră în vigoare la data care va fi prevăzută în legea pentru punerea în aplicare a acestuia. (2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentului cod, Guvernul va supune Parlamentului spre… Read moreArt. 1134. Intrare în vigoare