Art. 169. Comunicarea între avocaţi sau consilieri juridici

După sesizarea instanţei, dacă părţile au avocat sau consilier juridic, cererile, întâmpinările ori alte acte se pot comunica direct între aceştia. În acest caz, cel care primeşte cererea va atesta primirea pe însuşi exemplarul care urmează a fi depus la… Read moreArt. 169. Comunicarea între avocaţi sau consilieri juridici

Art. 454. Exonerarea pârâtului de la plată

Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepţia cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere… Read moreArt. 454. Exonerarea pârâtului de la plată