Art. 25. Legea aplicabilă proceselor în curs

(1) Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. (2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe, potrivit… Read moreArt. 25. Legea aplicabilă proceselor în curs

Art. 26. Legea aplicabilă mijloacelor de probă

(1) Legea care guvernează condiţiile de admisibilitate şi puterea doveditoare a probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii faptelor juridice care fac obiectul probaţiunii. (2) Administrarea probelor se face… Read moreArt. 26. Legea aplicabilă mijloacelor de probă

Art. 27. Legea aplicabilă hotărârilor

Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Prin decizia nr. 874/2018, M. of. nr. 2 din 3 ianuarie 2019, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a… Read moreArt. 27. Legea aplicabilă hotărârilor

Art. 28. Teritorialitatea legii de procedură

(1) Dispoziţiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanţele române, sub rezerva unor dispoziţii legale contrare. (2) În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de procedură aplicabile se face potrivit normelor… Read moreArt. 28. Teritorialitatea legii de procedură