Art. 656. Actele executorului judecătoresc

(1) În îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor sale legate de punerea în executare a titlurilor executorii, executorul judecătoresc va întocmi încheieri, procese-verbale şi alte acte de procedură cu formele şi în termenele prevăzute de lege. (2) Erorile materiale săvârşite cu prilejul… Read moreArt. 656. Actele executorului judecătoresc